پکیج های مای اچ دی

12Months $100

6Months $100
12Months $150

12Months $150

6Months $250
12Months $500

توضیحات و لینک های مرتبط

  • این سرویس همراه با کارت و خشاب مخصوص (Irdeto CAM) به قیمت 25$ ارائه میگردد که فقط یکبار در زمان شروع اشتراک خریداری میگردد و برای تمدید نیازی به خرید مجدد آن نمیباشد ، در صورت عدم تمدید نیز مجددأ خریداری میگردد.
  • کارت myHD فقط همراه با خشاب مخصوص خود و در تمام دستگاه های دارای ورودی خشاب قابل استفاده است.
  • برای استفاده از شبکه های HD نیاز به دستگاه HD میباشد.